Selamat Datang di Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

Pimpinan Mahkamah Agung


Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentangn Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas  seorang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non-yudisial. Wakil ketua bidang yudisial   membawahi ketua  muda   perdata,   ketua   muda pidana,  ketua  muda  agama,  ketua  muda militer, dan ketua muda  tata  usaha negara. Wakil  ketua  bidang  non-yudisial  membawahi  ketua  muda  pembinaan  dan  ketua muda pengawasan.

Ketua Mahkamah Agung dari  Masa ke Masa